Odrodzenie Natury
Natura
Echo.
Wybierz jedno:
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 7 i daj jej zasłonę.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 9.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 6 i daj jej witalność (6).
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 7 i daj jej zasłonę.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 9.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 6 i daj jej witalność (6).
Echo: Na początku rundy przenieś tę kartę z grobu na wierzch talii jej właściciela. Następnie daj jej Fatum.
Zasłona: Status, który uniemożliwia jednostce uzyskanie innych statusów.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Mówisz mi o królach i książętach. Kim oni są? Ci, których znam, to białe szkielety, leżące w nekropoliach Craag An, w głębi lasu.
Ilustracja: Zuzanna Kapuścińska
Premium