Hamadriada
Driada
Symbioza.
Jeśli na końcu twojej tury ta jednostka ma witalność, wzmocnij ją o 1.
Symbioza: Ilekroć zagrasz kartę Natury, stwórz Wędrującego Drzewca w losowym sojuszniczym rzędzie i daj mu siłę równą liczbie Symbioz, które kontrolujesz.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Dźwięk
Hamadriady tworzą ze swym drzewem więź na całe życie – i z jego wiewiórkami też, oczywiście.
Ilustracja: Katarzyna Bekus
Premium