Podróżująca Kapłanka
Człowiek, Duchowny
Zasłona.
Rozmieszczenie: Zyskaj kilka Ładunków (1). Za każdym razem, gdy ta jednostka wraca do twojej talii, zwiększ liczbę Ładunków o 2.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Za każdym razem, gdy ta jednostka zyskuje Inspirację, zyskuje także Zapał.
Ładunki: 0
Zasłona: Status, który uniemożliwia jednostce uzyskanie innych statusów.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Ładunek: Liczba użyć umiejętności rozkazu. Tylko karty z „Ładunek: X” w opisie mogą otrzymywać dodatkowe ładunki.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Inspiracja: Aktywuj tę umiejętność, jeśli aktualna siła tej jednostki przewyższa jej siłę bazową.
Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.
Dźwięk
Wielu wyznawców bogini Melitele wyruszyło z jej głównego sanktuarium w Ellander, by przemierzać Królestwa Północy. Większość to położne lub uzdrowicielki. Inni głoszą przekaz pokoju i miłości. Niewielu zajmuje się zbieraniem jagód w odległych krainach – pokazują wszystkim, że Melitele o nich nie zapomniała.
Ilustracja: Lorenzo Mastroianni
Premium