Straż Radowida
Człowiek, Żołnierz
Formacja.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2.
Inspiracja: Daj jej 2 pkt pancerza.
Formacja: Jeśli zagrasz tę kartę na rząd bliskiego starcia, zyskaj Zapał. Jeśli zagrasz tę kartę na rząd dalekiego zasięgu, wzmocnij tę jednostkę o 1.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Inspiracja: Aktywuj tę umiejętność, jeśli aktualna siła tej jednostki przewyższa jej siłę bazową.
Pancerz: Chroni jednostkę przed obrażeniami. Ta wartość nie wlicza się do twojego wyniku ani siły jednostki.
Dźwięk
Dla króla zrobią wszystko. Bo wiedzą, co on zrobi im, jeśli odmówią.
Ilustracja: Grafit Studio
Premium