Królowa Zimy
Elf, Dziki Gon
Jeśli na koniec twojej tury w obu rzędach przeciwnika panuje Mróz, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do rzędu dalekiego zasięgu.
Lojalność: Kiedy obaj gracze spasują, wzmocnij tę kartę o 2 za każdą turę Mrozu po stronie przeciwnika.
Mróz: Na początku tury właściciela zadaj najsilniejszej jednostce w tym rzędzie 2 pkt obrażeń.
Wezwij: Przenieś automatycznie na pole bitwy (taka jednostka nie jest uznawana za zagraną).
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Lojalność: Aktywuj tę umiejętność, jeśli w twojej talii startowej nie ma kart neutralnych.
Dźwięk
Prawda jest okruchem lodu.
Ilustracja: Oleksandr Kozachenko
Premium