Pryzmatyczny Wisiorek
Za każdym razem, gdy za cel karty specjalnej obierasz sojuszniczą jednostkę, daj jej witalność równą kosztowi werbunku karty specjalnej.
Za każdym razem, gdy za cel karty specjalnej obierasz wrogą jednostkę, daj jej krwawienie równe kosztowi werbunku karty specjalnej.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Krwawienie: Status, który zadaje jednostce 1 pkt obrażeń na koniec jej tury. Uwaga: tury krwawienia mogą się kumulować; 1 tura krwawienia anuluje 1 turę witalności. Krwawienie ignoruje pancerz.
Lekki, szklany projekt inspirowany prostymi cudami natury sprawia, że przesyłanie energii magicznej jest tak proste, jak oddychanie.
Ilustracja: Katarzyna Bekus
Premium