Odrodzony Regis
Wampir
Rozmieszczenie: Wykradnij wrogiej jednostce 3 punkty.
Jeśli ta karta pod koniec twojej tury znajduje się na ręce lub w talii i jeśli wróg posiada jednostkę z efektem Krwawienia, zwiększ swoją siłę bazową o 1.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Kradzież: Zadaj obrażenia, ignorując pancerz wroga, później wzmocnij tę jednostkę o liczbę zadanych obrażeń.
Krwawienie: Status, który zadaje jednostce 1 pkt obrażeń na koniec jej tury. Uwaga: tury krwawienia mogą się kumulować; 1 tura krwawienia anuluje 1 turę witalności. Krwawienie ignoruje pancerz.
Dźwięk
„Otaczasz czcią zmarłych, marzysz o nieśmiertelności, a w twoich mitach i legendach ktoś zawsze zostaje wskrzeszony – pokonując samą śmierć. Ale gdyby twój czcigodny zmarły pradziadek wyskoczył z grobu i zamówił piwo, z pewnością wybuchłaby histeria”.
Ilustracja: Valery Vegera
Premium