Dagon: Obiecany
Relikt
Fatum.
Rozmieszczenie: Nasyć jednostki (5) ze swojej talii umiejętnością „Zemsta: Wzmocnij najsłabszą sojuszniczą jednostkę o 2 i czcij Dagona” i stwórz Wezwanie Głębin na swoim cmentarzu.
Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z zemstą, wzmocnij ją o 1.
Gdy ta jednostka znajduje się w ręce lub w talii, ewoluuje po wygranej rundzie.
Fatum.
na koniec tury zwiększ licznik o 1.
Zemsta: Aktywuj umiejętności w zależności od wartości licznika.
1 - Wezwij najsłabszą brązową jednostkę z zemstą ze swojego cmentarza do tego rzędu.
2 - Wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki w tym rzędzie o 1.
3 - Stwórz burzę w przeciwnym rzędzie na kilka rund (2).
4 - Zadaj 2 najsłabszym wrogim jednostkom 2 pkt obrażeń.
5 - Stwórz bazową kopię tej karty w swojej ręce.
Licznik: 1
Po 4-krotnym czczeniu Dagona stwórz Dagona: Obiecanego w swoim rzędzie bliskiego starcia i wygnaj tę kartę.
Fatum: Status, który usuwa kartę z gry po tym, jak opuści ona pole bitwy.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Nasycenie: Status, który dodaje efekty lub kategorie do karty. Usunięcie tego statusu spowoduje również usunięcie wszystkich dodanych efektów i kategorii. Blokada dezaktywuje umiejętności nasycenia.
Zemsta: Aktywuj tę umiejętność, gdy karta zostanie zniszczona i przeniesiona z pola walki na cmentarz. Uwaga: Wygnane jednostki nie trafiają na cmentarz.
Stwórz: Dodaj kartę do gry.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Pochłoń: Zniszcz jednostkę i wzmocnij tę jednostkę o siłę pochłoniętej. Jeśli pochłonięta jednostka znajduje się na cmentarzu, zamiast tego usuń ją z gry.
Nie jest umarłym ten, który spoczywa wiekami, nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami.
Ilustracja: Alejandro Mirabal