Rycerz z Cintry
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zyskaj witalność (2).
Łaska 6: Wzmocnij się o 2.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Śmiertelny cios: Aktywuj tę umiejętność, jeśli ta karta zniszczyła jednostkę.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Łaska: Za pierwszym razem, gdy moc tej jednostki będzie równa lub wyższa od podanej wartości, uruchom tę zdolność. Jeśli warunek jest spełniony już w momencie wyłożenia karty na pole bitwy, uruchom tę zdolność natychmiast.
Dźwięk
Komu bije dzwon...?
Ilustracja: Lorenzo Mastroianni
Premium